U2 – “Songs of Experience” (2017)

U2 “Songs of Experience” Rock Interscope Records, 2017 U2 su ponovo napravili jedan bled, neinteresantan i već viđen album kojim su kao i nekolicinom prethodnih pokušali da dokažu sebi da se i dalje nazivaju bendom a ne...